Profil inwestora

Osoby angażujące się w różne inwestycje zwiemy inwestorami. Plany i wybory każdej takiej osoby dużo o niej mówią. Profil inwestycyjny jest czymś, co stanowi pewnego rodzaju drogowskaz, dzięki któremu łatwiej dotrzeć nam do upragnionego celu.

Jest toż jedna cecha każdego z inwestorów. Bycie takiego profilu składa się w głównej mierze na sprecyzowaniu tego, co chcemy osiągnąć a w jakim czasie ma się to wydarzyć. Okres ten nazywany jest horyzontem czasowym. W ten sposób sprawdzamy też, jak wielki stopień ryzyka jesteśmy w stanie zaakceptować.

Ważna jest tu również nasza wiedza odnośnie do tego, co dzieje się na rynku finansów, a także nasza obecna sytuacja materialna. Dzięki sformułowaniu naszego profilu inwestycyjnego możemy wybrać odpowiednią dla nas strategię inwestycyjną. Ważną sprawą jest te podział środków na ryzykowne oraz bezpieczne, a i na długoterminowe i płynne. Oznaczamy to alokacją portfela inwestycyjnego. Swój własny profil inwestycyjny można łatwo sprawdzić za pomocą specjalnej ankiety. Jest pięć takich profili: konserwatywny, ostrożny, stabilny, zrównoważony i dynamiczny.

Z taką wiedzą wybór odnośnie do tego, w jakie instrumenty finansowe inwestować stawanie się o wiele łatwiejszy. Uproszczony podział zawiera natomiast profil: konserwatywny, zrównoważony i akcyjny. Nie trudno się domyślić, że osoby mniej doświadczone powinny skoncentrować się raczej na lokatach czy obligacjach. Dopiero doświadczeni inwestorzy powinni grać na giełdzie i kupować akcje. Jest toż bowiem bardziej ryzykowne i wymaga większego zakresu wiedzy z dziedziny przedsiębiorczości.


Biznes, firma, inwestowanie:  http://www.advmedia.com.pl/


Co ciekawe każda instytucja finansowa jest zobowiązana do przeprowadzenia badania sprawdzającego właśnie cechy indywidualne klienta przed sprzedaniem mu produktu związanego z profilem inwestycyjnym. Jak widać odpowiedni dobór takiego profilu do swoich oczekiwań, ale też możliwości jest ważnym etapem do osiągnięcia sukcesu. Należy pamiętać, aby mieć siły na zamiary, ale jeszcze nie bać się odrobiny ryzyka, które może się opłacić.