Projekt inwestycyjny – co to jest?

Osoby spoza branży, które znajdują się ze słownictwem biznesowym przeważnie mają problem ze zrozumieniem pojawiających się sformułowań. Jednym z nich oczywiście jest projekt inwestycyjny.

Definicja

W kilku słowach wyjaśnienia jest odzwierciedleniem podjętej inwestycji. W innym ujęciu jest zbiór zadań, zależnych z siebie nawzajem, jednak takich, które są jeden wspólny cel.

Czy wiesz co zawiera projekt? Istnieje kilka elementów, którymi powinien się charakteryzować. Wśród nich odnaleźć można informacje, które mówią o celu zaplanowanej inwestycji, nakładach potrzebnych do realizacji, źródeł finansowania, kryteriów efektywności i ryzyka, a także osób uczestniczących podczas procesu. Ostatnim elementem oczywiście jest efekt jaki pojawi się w wyniku inwestycji.

Inwestycja – rodzaje
Obecnie wyróżnia się trzy rodzaje inwestycji:
-rzeczową, która dotyczy nabycia w posiadanie wybranych elementów aktywów rzeczowych, wśród nich można odnaleźć budynki czy też innego typu urządzenia;
-finansową, inaczej zwaną kapitałową, inwestycja dotyczy gromadzenia zasobów finansowych;
-niematerialną, przeważnie należy do tej grupy inwestycja w pracownika, jego doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności, a także udoskonalanie produktów wytworzonych.


Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Zobacz: http://www.vm-netcore.pl/


Cechy inwestycji

Projekty inwestycyjne charakteryzuje szereg bardzo istotnych cech, jak chociażby dość duża złożoność, autonomiczność, jasno określony, konkretnie sprecyzowany cel, określony czas realizacji, współpraca z osobami posiadającymi zróżnicowane kwalifikacje, a także rozwiązanie grupy, zespołu, który brał udział w projekcie po zakończeniu jego realizacji.

W momencie gdy realizowany jest projekt inwestycyjny na znacznie większą skalę wyróżnia go szereg cech dodatkowych jak wystarczająco długi czas realizacji, inwestycja w prace montażowe, wdrożenie nadzoru budowlanego oraz wykorzystanie możliwości projektowania inżynieryjnego. To tylko niektóre z nich, wszystko zależy od możliwości oraz podejścia osób zarządzających.