Korekta tekstu, jakie są podstawowe zasady?

Po zakończonym researchu i stworzeniu szkieletu własnego tekstu należy uzupełnić go właściwą, pożądaną treścią. Całość najlepiej jest stworzyć jednorazowo (artykuł, czy podrozdział książki).

Nie zwracając na początku uwagi na błędy, które mogą wystąpić (literówki, zła stylistyka etc.). W tym momencie najważniejsze jest przelanie,- przekopiowanie własnych myśli z głowy- wprost na papier. Jednakże już na tym etapie warto zadbać o to, by każdy akapit składał się nie więcej niż z ośmiu (8) wersów. Dzięki takiemu zabiegowi tekst będzie przystępniejszy dla każdego czytelnika. Zalecana jest tu zasada : w której jeden akapit powinien przedstawiać jedną myśl, to bardzo dobra reguła i zarazem skuteczna. Toteż dlatego warto ją stosować możliwie jak najczęściej, czyli każdą nową myśl, najlepiej zawsze jest rozpoczynać od nowego akapitu tekstowego. Copywriter jako autor i redaktor, inaczej: to właściwa korekta (poprawa) własnych błędów i niedoróbek tekstowych.


Artykuły: https://www.plusminus.edu.pl/


Wersję roboczą (szkic tekstowy) – w razie potrzeby można na parę chwil odłożyć na bok. Natomiast do dalszej redakcji tekstu źródłowego można do niego powrócić następnego dnia, z nowym oraz świeższym spojrzeniem na całość utworu. Pod warunkiem, że rodzaj i forma zlecenia albo tworzonego tekstu na to zezwala, w tym również przeznaczony na to czas.